Female Integrity

Kartan visar förekomsten av kvinnlig könsstympning i Afrika och Yemen bland kvinnor i åldrarna 15-49 år.
Källa: UNICEF

Om oss

Föreningen Kvinnointegritet eller Female Integrity som den också kallas, grundades och registrerades hos skatteverket i Uppsala år 1995 efter det att en av föreningens grundare kommit hem från ett inspirerande möte i Huairou i Kina. Det var organisationen Forum on Women som arrangerat mötet och hemma i Uppsala gick flera etiopiska kvinnor ihop och startade föreningen för att bekämpa kränkningar mot kvinnor och då speciellt KKS (kvinnlig könsstympning).

Genom att utbilda, informera och belysa sedvänjans skadliga effekter arbetar vi aktivt för att få ett stopp på KKS. Kvinnointegritet deltar tillsammans med den Uppsalabaserade föreningen Ethiopian Women's Association, i nationella och internationella seminarium där frågan om KKS diskuteras och strategier för hur kampen ska fortgå bestäms.

I Uppsala är Kvinnointegritet representant för den nationella organisationen RISK. Fana Habteab, tidigare ordförande för RISK och bland annat hedersstipendiat hos Bångs stiftelse för sitt arabete mot KKS, är grundare och ordförande av Kvinnointegritet.
Arbetet och kontakten mellan RISKs lokalförgreningar hålls tät och föreningarna deltar också i andra organisationers aktiviteter för mänskliga rättigheter.

Vi samarbetar med END FGM Eauropean Campaign som drivs av Amnesty International Ireland. Kampanjens mål är att förmå EU att arbeta för en strategi som aktivt motverka att unga flickor och kvinnor i Europa könsstympas och att skydda dem kvinnor som flyr till Europa för att undkomma sedvänjan. Kampanjens webbplats (engelska).

Kvinnointegritet har sett till att översätta internationella konventioner och svensk lag relaterade till KKS, till amharinja och planerar att även göra det för andra afrikanska språk.

Du kan hitta mer information om KKS på RISKs hemsida.

Kontakt: femaleintegrity@telia.com