Female Integrity

Välkommen!

Kvinnointegritet är en ideell och politiskt obunden organisation som arbetar för att bekämpa kränkningar mot kvinnor och framförallt för att få ett stopp på sedvänjan som kallas kvinnlig könsstympning.

Föreningen är i Uppsala representant för den nationella organisationen RISK. Arbetet och kontakten mellan RISKs lokalförgreningar hålls tät och föreningarna deltar också i andra organisationers aktiviteter för mänskliga rättigheter.

Kontakt: femaleintegrity@telia.com